dimecres, 7 de juliol de 2010

173.701 socis


El nombre de socis creix un 6%

www.fcbarcelona.cat

El FC Barcelona ha tancat la temporada 2009/10 amb un total de 173.701 socis, i això significa un increment superior al 6% respecte a la temporada anterior i que consolida el Barça com el club amb el nombre més gran de socis.

La massa social del FC Barcelona continua creixent any rere any. Fins al 30 de juny del 2010 hi ha hagut un augment de 9.938 socis, una xifra molt superior als 784 de la temporada 2008/09, quan es va tancar l'exercici amb 163.763 membres. El creixement d'enguany ha anat en paral·lel als èxits esportius del primer equip de futbol.
Menys baixes

Aquest increment del 6,06% també s'explica per la disminució dels socis que s’han donat de baixa aquesta temporada 2009/10, una dada que podria estar vinculada al fet que el 2010 ha estat un any electoral. El 13 de juny passat una àmplia majoria dels socis van voler exercir el seu dret a vot, i es va establir un rècord de participació en termes absoluts, amb un total de 57.088 votants.

Distribució per edats

Per edats, el gruix de la massa social blaugrana la formen els socis de categoria sènior, que sumen 135.058 socis, un 77,7% dels 173.701. Els socis més petits, els de la categoria aleví, arriben als 22.002, un 12,7% del total; i els de categoria infantil, amb edats compreses entre els 6 i els 14 anys, són 16.641, un 9,6%.

Rejoveniment dels socis
La temporada 2009/10 es tanca amb 38.643 socis menors de 14 anys, un 19,28% més que la temporada 2008/2009. En aquest sentit, cal destacar que 4.000 de les 9.938 noves altes es corresponen a menors d’un any d'edat. És una xifra més que consolida la tendència, any rere any, del rejoveniment de la massa social del club. Cal recordar que el club ofereix un serveis específics adreçats als socis de categoria aleví i infantil, que s'agrupen dins el programa d’avantatges Creix amb el Barça.

Distribució geogràfica dels socis

Pel que fa a la distribució geogràfica, 64.306 viuen a Barcelona capital, un 37% del total; 86.355 són de la resta de Catalunya, un 49,7%; i el 13,3% restant, 23.040, són de fora de Catalunya. D’aquests 23.040 socis de fora de Catalunya, 12.706 resideixen a l’Estat espanyol i 10.334 ho fan a l’estranger.

Distribució per sexes

Si ens fixem en la distribució per sexes, a 30 de juny del 2010, dels 173.701 socis que té el FC Barcelona, un 76,4% són homes i un 23,6%, dones, uns percentatges similars als de la temporada 2008/09, que era d’un 77% d’homes i un 23% de dones.

___________

El FC Barcelona ha augmentat la seva massa social en 28.819 socis en les últimes cinc temporades. S’ha passat dels 144.882 de la temporada 2005/2006 als 173.701 de la 2009/2010.

Temporada 2005/2006: 144.882 socis
Temporada 2006/2007: 156.366 socis
Temporada 2007/2008: 162.721 socis
Temporada 2008/2009: 163.763 socis
Temporada 2009/2010: 173.701 socis

Font: www.fcbarcelona.cat
-